Rao vặt Miền trung

Chuyên mục rao vặt khu vực miền trung, trao đổi mua bán quảng cáo và pr cho sản phẩm mình tại đây, giới hạn trong phạm vi miền trung.